Tot voor kort was het werk van Nelly van Antwerpen doortrokken van een betekenisvolle leegte: polders, door mensen geschapen land, waar het harde werken aan is af te zien. Getekend door seizoenen.

In het nieuwe werk is ze er in geslaagd landschappen, mensen, seizoenen en herinneringen samen te brengen in verhalende schilderijen. Daarin verhouden mensen zich tot hun omgeving en tot elkaar.

De beelden van Nelly van Antwerpen raken universelen waarden van autonomie en verbondenheid. Haar schilderijen waarderen de herinnering als een diepe rijke bron van kennis over de (on)waardigheid van het bestaan.

Het nieuwe werk is poetisch geworden.

Nelly van Antwerpen is geboren in Weurt (1945) is autodidact en bij diverse kunstenaars in de leer geweest.